Rhythmic Gymnastics European Championships 2020 Day 4 Photos II

Vlada Nikolchenko (UKR)
Boryana Kaleyn (BUL)
Boryana Kaleyn (BUL)
Boryana Kaleyn (BUL)
Vlada Nikolchenko (UKR)
Vlada Nikolchenko (UKR)
Vlada Nikolchenko (UKR)
Vlada Nikolchenko (UKR)
Vlada Nikolchenko (UKR)
Boryana Kaleyn (BUL)
Vlada Nikolchenko (UKR)
Yeva Meleschuk (UKR)
Yeva Meleschuk (UKR)